Ajuda de la cerca

Instruccions per cerca a la base de dades Qüern

1. Cerca de referències

Un cop sigueu a la base de dades, teniu la possibilitat d’especificar quin tipus de referència hi voleu cercar. Podeu fer la cerca per:

 • tots (totes les entrades; sense especificar)
 • article de revista
 • capítol o article de llibre
 • edició filològica
 • llibre
 • ressenya
 • traducció

Nota:
Amb la cerca per tipus de referències, es pot fer una cerca creuada amb un altre camp (només amb un):

 • Estudiós/autor: es refereix als autors dels treballs que consten a la base de dades. Si cliqueu damunt la lupa que hi ha a l’esquerre, accediu a la llista completa d’estudiosos, ordenats per ordre alfabètic, amb la relació dels seus treballs. Per tant, la cerca per autor permet saber les referències que té Qüern de cada estudiós.
 • Matèries: permet conèixer les referències bibliogràfiques per autor literari (p.e., Llull, Ramon; Ramis, Joan), per obres anònimes (p.e., Curial e Güelfa; Viatge de Pere Porter a l’Infern; Misteri d’Elx) o per matèries (p.e., història del llibre; antroponímia històrica; poesia medieval; dietaris, memòries, llibres de viatges). Si cliqueu damunt la lupa que hi ha a l’esquerre, accediu a la llista completa de les matèries, ordenades per ordre alfabètic, amb la relació dels treballs que s’hi refereixen.

Pel que fa a les matèries, tingueu en compte que hi ha diversos camps relacionats:

- bibliografia (inclou catàlegs de mss.) - context cultural (veg. també ‘història de l’ensenyament’) - història de la llengua (veg. també ‘anàlisi lingüística’, ‘antroponímia històrica’, ‘gramàtica històrica’, ‘lexicografia’, ‘toponímia històrica’) - història del llibre i de la lectura (inclou impressors) (veg. també ‘biblioteques’) - historiografia (veg. també ‘dietaris, memòries, llibres de viatges’, ‘literatura política’) - literatura política (veg. també ‘literatura commemorativa’) - Llull, Ramon (veg. també, ‘lul•lisme’) - poesia (veg. també ‘certàmens poètics’, ‘mètrica’, ‘preceptiva’) - prosa (veg. també ‘dietaris, memòries, llibres de viatges’, ‘epistolaris’, ‘historiografia’)


 Tingueu en compte també que hi ha elements que, enfront d’altres possibilitats, tenen una entrada concreta:

- Alí Bei (-> Badia Leblich, Domènec)
- Art nova de trobar (-> Nova art de trobar)
- Corella, Joan Roís de (-> Roís de Corella, Joan)
- Espill de la vida religiosa (-> Desitjós)
- Festa d’Elx (-> Misteri d’Elx)
- Llibre de les nobleses dels reis (-> Francesc)
- memorialística (-> dietaris)
- Palmireno, Joan Llorenç (->Lorenzo Palmireno, Joan)
- Qüestión de amor ( >Cuestión de amor)
- Sibiuda, Ramon (->lul•lisme)
- Tià de sa Real ( ->Gelabert, Sebastià)


 • Títol de la referència
 • Títol de la revista
 • Tots els camps: serveix per localitzar-hi elements de qualsevol mena. Si cerqueu en “Tots els camps” sense especificar apareix una llista completa de totes les referències.

Després d’haver introduït al camp l’element de cerca, premeu l’opció de “CERCAR”, a la dreta.

Si no hi heu introduït cap element de cerca la base de dades Qüern us remet a totes les referències recollides a Qüern. Igualment, triant-hi el tipus de referència que us interessi, podeu accedir a la llista completa de:

 • articles de revista
 • capítols de llibre
 • edicions
 • llibres
 • ressenyes
 • traduccions
que conté la base de dades Qüern.

2. Obtenció de la llista bibliogràfica


Un cop seleccionat el terme de cerca que us interessi i obtingudes les referències del cas, podeu demanar que Qüern us confeccioni la bibliografia o llista corresponent amb format de referència bibliogràfica estàndard que podeu imprimir i/o descarregar en forma de fitxer.

Qüern permet crear la bibliografia amb les referències de la pàgina, de tota la llista o seleccionar només les que us interessen.

 

 1. Per fer-ho, abans de clicar ‘Crear bibliografia’:
  • marqueu l’opció de ‘Tota la pàgina’, si voleu incorporar les referències d’aquella pàgina
  • ‘Totes les fitxes’, si voleu crear una bibliografia amb totes les referències resultants de la cerca
  • o, en cas que us interessin només algunes referències concretes, haureu de seleccionar-les i marcar ‘Només les fitxes seleccionades’.
 2. Nota: Quan es fa la selecció de referències en una llista que té més d’una pàgina, quan es demana la bibliografia de les fitxes seleccionades, només s’hi seleccionen les referències de la pàgina que hi ha en pantalla. És a dir, si s’han seleccionat referències en altres pàgines, aquestes es perden.

 3. A continuació, cliqueu ‘Crear bibliografia’ (al costat, en lletra blava) i us generarà un arxiu en el format “.doc”, que podreu imprimir o guardar, segons el vostre interès.