Contacte

Podeu contactar amb els responsables de Quern a:
quern@udg.cat

  • Us agrairem que ens feu el comentari oportú en cas que detecteu errades o referències incompletes (vegeu a RefShare l’índex d’autors i cerqueu el vostre nom).
  • Si ens manquen referències vostres, podeu facilitar-nos les dades a través del formulari al peu d'aquesta pàgina.
  • Envieu-nos un exemplar o separata dels vostres treballs perquè nosaltres poguem descriure tots els elements de la referència i, si és el cas, afegir la nota descriptiva corresponent per identificar millor els aspectes rellevants de l’estudi o edició.

L’adreça postal nostra és:

   Qüern
   Institut de Llengua i Cultura Catalanes
   Facultat de Lletres. Universitat de Girona
   Pl. Ferrater Mora, 1
   E 17071 Girona

Comentaris i suggeriments

Dades de contacte

Missatge