Evolució

Des de la primera publicació, al 1995, en el format llibre, l'evolució ha estat aquesta:

  • 1r volum (1995): 713 referències, 112 pàgines.
  • 2n volum (1997): 995 referències, 152 pàgines.
  • 3r volum (1999): 1480 referències, 200 pàgines.
  • 4t volum (2001): 1395 referències, 196 pàgines.
  • 5è volum (2003): 1388 referències, 200 pàgines.
  • 6è volum (2005): 1473 referències, 200 pàgines.
  • 7è volum (2007): 1244 referències, 165 pàgines.