Objectius

L’objectiu fonamental de Qüern és recollir ordenadament i de manera homogènia tota la informació bibliogràfica produïda des del 1993 sobre les matèries d’estudi esmentades, i difondre-la al conjunt de la comunitat científica estudiosa de la llengua i la literatura catalanes anteriors a la contemporaneïtat.

D’aquesta manera cada investigador que produeix un text fruit de les seves recerques veu reflectida la referència de la seva tasca i –la part més important– aquesta feina és difosa al conjunt de la comunitat que estudia aquells mateixos temes per tenir-ne coneixement i fer-ne ús, si és el cas.

La funció de Qüern és difondre de manera periòdica, exhaustiva i actualitzada la producció científica mundial sobre la història de la llengua i la literatura catalanes anteriors al romanticisme.

Fonamentalment constitueix un instrument bàsic per a l’evolució i el desenvolupament de l’estudi d’aquestes matèries, ja que qualsevol estudiós que pretén afrontar una recerca sobre algun aspecte dels temes esmentats, ja sigui un catedràtic prestigiós, ja sigui un becari que prepara una tesi doctoral, ja sigui, finalment, un modest estudiant que s’enfronta amb un treball acadèmic de curs, accedeix d’una manera directa i actualitzada a la bibliografia publicada més recentment sobre aquell aspecte. Només ha de fer que mirar els descriptors o índexs de Qüern per conèixer la bibliografia més recent sobre tal tema, tal autor, tal obra.

En definitiva: una eina com Qüern és absolutamente imprescindible per fer avançar la investigació de la catalanística medieval i moderna: qualsevol investigador d’aquestes àrees ha de recórrer al repertori abans d’iniciar la seva activitat, perquè allà trobarà relacionats exhaustivament els treballs de garantia científica publicats des de 1993. La seva utilitat i el benefici que aporta als investigadors catalans, valencians, mallorquins i altres estudiosos de la llengua catalana i de les obres literàries produïdes per intel·lectuals d’aquests territoris (en català, castellà, llatí, francès, italià, etc.), així com del context cultural que interacciona amb la producció literària i la sociolingüística històrica (educació, llibre, lectura i impremta, ciència i tècnica, etc.), són evidents.