Revistes

Relacio de les publicacions periòdiques buidades sistemàticament per Quern.  

Les revistes es classifiquen segons la freqüència de buidatge:

    A. Semestral
    B. Anual
    C. Biennal

Nombre actual de revistes: 393

Nom revista Darrer número revisat Classificació
1616. Revista de Historia de la Traducción 12 (2018)  A
1616: Anuario de literatura comparada 4 (2014) A
452ºF. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 18 (2018) A
A Sol Post 4 (1998)   C
Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 32 (2014-2015)   C
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica 10 (2017)   C
Aevum 89/2 (2015) C
Afers 88 (2018)   B
Aiguadolç, L’ 46 (2017) C
Aixa. Revista Anual del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella / Lauro: revista del Museu de Granollers 30 (2009)   C
Alazet. Revista de Filologia 29 (2017)   C
Alba. Revista d’Estudis Comarcals de la Vall d’Albaida 28 (2017)   C
Alberri. Quaderns d’Investigació del Centre d’Estudis Contestans 27 (2017)   C
Alfinge. Revista de Filología 28 (2016) A
Anagnórisis. Revista de Investigación Teatral 15 (2017) B
Analecta Malacitana 38/1-2 (2015) C
Analecta Malacitana (AnMal electrónica ) 45 (2018)   A
Analecta Sacra Tarraconensia 89 (2016)   B
Anales Cervantinos 50 (2018)   C
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval 19 (2015-2016)   C
Anales de Literatura Española. Universidad de Alicante 26 (2014)   B
Anales Valentinos - Escritos del Vedat. Nueva Serie 6 (2013) A
Anales Valentinos: Revista de Filosofía y Teología 40/78 (2013)   B
Anals de la Real Academia de Cultura Valenciana (olim Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana) 91 (2016)  B
Annales du Midi 301 (2018)   C
Annales. Histoire, Sciences Sociales (olim Annales Economies, Sociétes et Civilisations) 1 (2012)   C
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari LXIV (2009) [2010]   C
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli C
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Serie III XVI/1 (2016)   C
Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione Romanza LVII/2 (2015)   C
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 46 (2015)Excepte ressenyes últim núm.   C
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 56 (2015)   B
Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès (2009-2010) [2011]   C
Annals. Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i comarca 22 (2011)   C
Année Philologique, L' 81(2010)   C
Anthropos. Huellas del conocimiento 243 (2014)   C
Anuari de Filologia A (13, 2004); C (13, 2004); F: XXVI (2004)   B
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia [Revista electrònica] 6 (2016)   C
Anuari de filologia. Estudis de lingüística [Revista electrònica] 6 (2016)   B
Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes [Revista electrònica] 7 (2018)   B
Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura. Revista de Recerca Humanística i Científica 28 (2018)   C
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia 27 (2016)   C
Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 1994-1995   C
Anuari Verdaguer 22 (2014)   C
Anuario de Estudios Filológicos 40 (2018)   C
Anuario de Estudios Medievales 46 / 2 (2016)   C
Anuario Lope de Vega 24 (2018)   C
Anuario Musical 71 (2016)   C
Aplec de Treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà 34 (2016) C
Aragón en la Edad Media 27 (2016)   C
Arbor 193 / 783 (2017)   C
Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age 83 (2016)   C
Archivo de Filología Aragonesa 71-72 (2015-2016) C
Archivo Hispalense 99 / 300-302 (2016)   C
Archivo Ibero-Americano 75 /280 (2015)   C
Archivum Franciscanum Historicum 109/3-4 (2016)   C
Archivum Historicum Societatis Iesu 170, a. LXXXV, 2016, 2 C
Archivum. Revista de la Facultad de Filología 66 (2016)   C
Argus-a (Artes & Humanidades / Arts & Humanities) VI / 23 (2017)   C
Ars Brevis. Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna 22 (2018) A
Arxiu de Textos Catalans Antics 30 (2011-2013)   B
Assaig de teatre. Revista de l'Associació d'Investigació i Experimentació Teatral 75 (2010) C
Auriga 60 (2010)   B
Ausa 27 / 177 (2016)   B
Avenç, L' 389 (Abril 2013)   A
Baix Llobregat. Butlletí del Centre d'Estudis Comarcals 71 (2005)   C
Barcelona. Quaderns d’Història 21 (2014)   B
Beceroles. Lletres de llengua i literatura 5 (2012)   C
Bibliofilía, La CXIII / 3 (2011)   C
Bibliographie Annuelle Moyen Age Tardif 17 (2007)   C
Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance LXXIV / 3 (2012)   C
Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 2009   C
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo 89 (2013)   C
Boletín de la Real Academia de la Historia 213/3 (2016)   C
Boletín de la Real Academia Española CCCXIV (2016) C
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 1-4/88 (2012) C
Boletín Galego de Literatura 46 (2011)   C
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 70 (2014)   B
Bulletin Hispanique 119/2 (2017)   A
Bulletin of Hispanic Studies / Bulletin of Spanish Studies 93/8 (2016)   C
Bulletin of the Comediantes 66/2 (2014)   C
Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (olim Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona) 55 (2015-2016)   B
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics 25 (2014)   B
Butlletí del Centre d’Estudis Selvatans 7 (2013)   C
Butlletí Interior Informatiu d'Òmnium Cultural 4 (hivern 2006)   C
Butlletí. Centre d’Estudis Alcoverencs 119 (2012)   C
Cahiers de Civilisation Médiévale 56 / 224 (2013) C
Calamus Renascens. Revista de Humanismo y Tradición Clásica 14 (2013)   C
Calíope: Journal of the Society for Renaissance and Baroque Hispanic Society 19/1 (2014)   C
Campsentelles. Revista del Centre d’Estudis Santfostencs 15 (2012)   C
Canelobre 59 (2012)   C
Caplletra 66 (2019)  B
Caràcters 75-76 (2016)   B
Carmelus 52/1 (2005)   C
Carmina Philosophiae 15 (2006)   C
Castilla. Estudios de Literatura 28-29 (2003-2004)/ Nova etapa digital: 7 (2016)   C
Catalan Historical Review 9 (2016)   C
Catalan Review 32 (2018)   B
Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín 87 (gener-juny 2012)   C
CIM. Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos 6 (2017)   A
Collectanea Franciscana 84 / 1-2 (2014)   C
Comparative Literature 67 / 1 (2015)   C
Comprendre. Revista Catalana de Filosofia 18/1 (2016)   C
Contemporani, El. Revista d’Història 35-36 (2007)   C
Convivium. Revista de Filosofia 25 (2012)   C
Corónica, La 42 / 2 (2014)   C
Crítica Hispànica XXXIII/1-2 (2011)   C
Critica Letteraria (olim Filologia e Letteratura) 154 (2012)   C
Critical Inquiry 41/2 (2015)   C
Criticón 125 (2015)   C
Cronos. Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia 9 / 1 (2006)   C
Cuadernos de Estudios Borjanos 57 (2014)   C
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 34 / 1 (2014)   C
Cuadernos de Filología Italiana 18 (2011)+Número especial   C
Cuadernos de Historia Moderna 39 (2014)   C
Cuadernos de Investigación Filológica 40 (2014)  C
Cuadernos de Investigación Histórica 31 (2014)   C
Cuadernos del Cemyr 22 (2014)   C
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija 17/2 (2014)   C
Cuadernos Hispanoamericanos 813 (2018)   C
Cultura escrita & sociedad 11 (2010)   C
Cultura Neolatina 77/ 3-4(2018)   C
Debats 119 (2013)   C
Diachronica XXIX/3 (2012)   C
Dialectologia 13 (2014) B
Dicenda. Cuaderno de Filología Hispánica Extra 32 (2014)   C
Dieciocho. Hispanic Enlightenment 37/2 (2014)   C
Digithum 13 (2011)   C
Doletiana. Revista de Traducció, Literatura i Arts 4 (2010) B
Dovella. Revista d'història i art del Bages 108 (2011)   C
Edad de Oro XXXI (2012)   C
Edad Media. Revista de Historia 14 (2013)   C
Educació i Història : revista d'història de l'educació 24 (2014)   C
eHumanista 31 (2015)   A
eHumanista/IVITRA. Infozèfir 10 (2016)   A
El Argonauta Español 10 (2013)   C
El Procés. Revista Contracultural 8 (2016) A
Emblecat. Revista de l’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica Art i Societat Nova A
Emblemata. Revista aragonesa de emblemática XVII (2011)   C
Emerita 82/2 (2014)   C
En la España Medieval 37 (2014)   C
Enrahonar 50 (2013)   C
Epos. Revista de Filología de la UNED XXVII (2011)   C
Escritos del Vedat XLIII (2013)   C
Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval 24 (2011)   C
e-Spania. Revue Électronique d'Études Hispaniques Médiévales 13 (2012)   C
Espill, L'. Nova època. 38 (tardor 2011)   B
Estudios (Mercedarios) 227 (oct-des 2004)   C
Estudios Clásicos 140 (2011)   C
Estudios Franciscanos 452/ 113 (2012)   C
Estudios Humanísticos. Filologia 33 (2011)   C
Estudis Altafullencs 35 (2011)   C
Estudis Baleàrics 100/101 (2010/2011)   B
Estudis Castellonencs 10 (2003-2005 [2007])   B
Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature Nova A
Estudis de Llengua i Literatura Catalanes LXX (2016)   A
Estudis del Baix Empordà 33 (2014)   C
Estudis Escènics (olim Estudios Escénicos) 39-40 (2013) C
Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XXVIII (2010)   C
Estudis Romànics 36 (2014) B
Estudis. Revista de Historia Moderna 37 (2011)   C
European Medieval Drama 15 (2011)   C
Ex novo. Revista d'Història i d'Humanitats 7 (2011) A
Faig. Arts 45 (2006)   C
Faventia Supplementa 2 (2013)   B
Festa d’Elx 58 (2014)   C
Filologia Mediolatina XVII (2010)   C
Finestrelles. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias XIV (2009)   C
Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria (de Mataró) 102 (2012)   C
Gausac. Publicació del Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès 27 (des 2005)   C
Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència 57 (2012)   C
Habis 45 (2014)   C
Helmantica 65/193 (2014)   C
Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro 3/1 (2015) A
Hispania 74 /248 (2014)   C
Hispania Sacra 64 / 129 (2012)   C
Hispanic Research Journal B
Hispanic Review 83 /2 (2015)   C
Hispanófila 161 (2011)   C
Historia et Documenta. Revista de Divulgació Històrica i del Fons Documental de l’Arxiu Històric Comarcal. Valls 6 (des 2000)   C
Historia Social 73 (2012)   C
Historiographia Linguistica XXXIX/1 (2012)   C
HMiC : Història Moderna i Contemporànea 10 (2012)   C
Hora de poesía 97-100 (1996)   C
Humanistica Lovaniensia LX (2011)   C
Ianua. Revista Philologica Romanica 11 (2011)   C
Iberoromania 80 (2014)   C
Imago Temporis. Medium Aevum 4 (2010)   C
Incipit XXX (2010)   C
Índice Histórico Español 127 (2014)   C
Initium. Revista Catalana d’Història del Dret 16 (2011)   C
Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas 765 (2010)   C
Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clássica 30 (2014)   C
Ítaca. Revista de Filologia 4 (2013)   A
Italia Medioevale e Umanistica LI!! (2012)   C
Italianistica XLIII/1 (2014) C
JANUS. Estudios sobre el Siglo de Oro 4 (2015)   B
Journal of Catalan Studies 16 (2013)   A
Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies 1 (2014) A
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes LXVII (2004)   C
Kesse. Revista del Cercle d’Estudis Històrics i Socials 'Guillem Oliver' del Camp de Tarragona 42 (2008)   C
Lauro. Revista del Museu de Granollers 30 (2009)   C
Lectora. Revista de Dones i Textualitat 19 (2013) A
LEMIR. Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento 16 (2012)   B
Lingua Nostra LXXI/1-2 (2010)   C
Littérature 144 (des 2006)   C
Llengua & Literatura. Revista Anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura 28 (2018) A
Lletraferit C
Lletres de Filosofia i Humanitats 6 (2014) A
Lligall. Revista Catalana d’Arxivística 24 (2005)   C
Lligams. Una Lectura Interdisciplinària de la Història 10 (2012-2013) A
Lluc 876 (2011)   C
Lo Senienc. Memòria, natura i llengua 7 (2010)   C
Locus Amoenus 9 (2007-2008)   C
Magnificat Cultura i Literatura Medievals 3 (2016) A
Manuscripta 54 / 2 (2010)   C
Manuscrits. Revista d’Història Moderna 37 (2018)   B
Manuscrt.cao. Revista de manuscritos literarios e investigación. C
Marges, Els 109 (2016)   A
Matèria. Revista d’art (olim D’art) 5 (2005)   C
Mayurqa 33 (2009-10)   C
Mediaeval Sophia 8 (2010)   C
Mediaeval Studies 75 (2013)   C
Medievalia et Humanistica 36 (2010)   C
Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales 13-14 (2004)   C
Medioevo e Rinascimento XX /n.s. XVII (2006)   C
Medioevo Romanzo XXXIV / 2 (2010)   C
Medium Aevum LXXIII/2 (2004)   C
Mélanges de la Casa Velázquez 36/2 (2006)   C
Mélanges de l'École Francaise de Rome, Moyen Age et Temps Modernes 117/2 (2005)   C
Memoria Ecclesiae 35 / 1 (2011)   C
Micrologus XIV (2006)   C
Mil Seiscientos Dieciseis. Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada X (1996)   C
Millars. Espai i Història 32 (2009)   C
Mirabilia / Medtrans. Revista Electrônica de História Antiga e Medieval 20 (1/2015) A
Mirall, El 182 (set 2007)   C
Mirmanda 9 (2014)   A
Miscel·lània Cerverina 22 (2013)   C
Miscel·lània d'Estudis Santjustencs 14 (2007)   C
Miscel·lània Litúrgica Catalana 21 (2013)   C
Miscellanea Aqualatensia. Centre Estudis Comarcals d’Igualada 11 (2004)   C
Modern Language Review 106.4 (2011)   C
Modern Philology 108 / 4 (maig 2011)   C
Modilianum. Revista d’Estudis del Moianès 48 (2013)   C
Mot, so, razo. Centre d'Estudis Trobadorescos 14 (2015) B
Moyen Age, Le CX/3-4 (2004)   C
Myrtia. Revista de Filología Clásica 24 (2009)   C
Neophilologus LXXXVII/4 (2003)   C
New York Review of Books LIII/20 (des 2006)   C
Notes. Centre d’Estudis Molletans 20 (gen 2005)   C
Nous col·loquis V (2001)   C
Nouvelle Revue du XVIe Siècle 22/2 (2004)   C
Nouvelle Revue Française, La 574 (2005)   C
Nueva Revista de Filología Hispánica LIV/2 (2006)   C
Onomàstica. Anuari de la Societat d'Onomàstica 2 (2016) A
Palestra Universitària 16 (2003)   C
Papers del Montgrí 28 (2009)   C
Passadís. Quadern de Lletres 19-20 (1999)   C
Past & Present 193 (nov 2006)   C
Pedralbes. Revista d’Història Moderna 27 (2007)   C
Philologica Canariensia 14-15 (2008-2009)   C
Philologica Urcitana. Revista Semestral de Iniciación a la Investigación en Filología 8 (març 2013)   C
Pliegos de Bibliofilia 10-11 (2004-2005)   C
Poetique. Revue de Theorie et d'Analyse Littéraires 148 (nov 2006)   C
Primer Acto: Cuadernos de Investigación Teatral 306 (2004)   C
Propaladia 5 (2011)   c
Quaderni Ibero-americani 95 (juny 2004)   C
Quaderni Medievali 60 (des 2005)   C
Quaderni Storici 123/3 (2006)   C
Quaderns d’Estudis Andorrans 7 (1996)   C
Quaderns d’Italià 20 (2015)   B
Quaderns de filologia. Estudis lingüístics 17 (2012)   B
Quaderns de filologia. Estudis literaris 17 (2012)   C
Quaderns de l’Alguer 4 (1994)   C
Quaderns de la Selva. Revista del Centre d'Estudis Selvatans 26 (2014)   C
Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l'Alt Camp 66 (2014)   C
Quaderns. Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles 33 (2013)   C
Quaderns. Revista de Traducció 21 (2014)   C
Quimera 277 (des 2006)   C
Raïls. Butlletí del Centre d'Estudis d'Ulldecona 26 (2010)   C
Ramàs. Institut d’Estudis Comarcals del Montsià 5 (maig 2004)   C
Randa 73 (2014)   B
Rassegna Iberistica 99-100 (2013)   C
Real Academia de Cultura Valenciana. Serie filológica 26 (2003)   C
Recerca 12 (2008)   C
Recerques 58-59 (2009)   C
Recull. Associació Cultural Alt Gaià. Santa Coloma de Queralt 9 (2003)   C
Reduccions 86 (2006)   C
Rella, La. Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó 22 (2009)   C
Renaissance Quarterly LIX/4 (hivern 2006)   C
Resclosa, La. Centre d’estudis del Gaià. Vila-rodona 13 (2009)   C
Reseña. De literatura, arte y espectáculos 360 (2004)   C
Revista Agustiniana XLVII/144 (2006)   C
Revista Borja. Revista de l’Institut Internacional d’Estudis Borgians 4 (2013)   B
Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 30/1 (tardor 2005)   C
Revista Catalana de Teologia XXXI/2 (2006)   C
Revista de Catalunya 286 (2014)   A
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 65 / 1 (2010)   C
Revista de Dret Històric Català 12 (2013)   C
Revista de Espiritualidad 249 (2003)   C
Revista de Filología de la Universidad de La Laguna 29 (2011)   C
Revista de Filología Española XC / 1 (2010)   C
Revista de Filología Románica 27 (2010)   C
Revista de Filologia Valenciana 11 (2004)   B
Revista de Girona 288 (gen-feb 2015)   A
Revista de Historia Jerónimo Zurita. 86 (2011)   C
Revista de Historia Moderna (olim Anales de la Universidad de Alicante. Historia Moderna) 31 (2013)  C
Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca 23 (2018)   A
Revista de Literatura LXXII/143 (2010)   C
Revista de Literatura Medieval 28 (2016)   C
Revista de Literaturas Modernas 43/2 (2013)   C
Revista de Llengua i Dret 57 (2012)   C
Revista de Menorca 87/I (gen-juny 2003)   C
Revista de Poética Medieval 22 (2009)   C
Revista Española de Filosofía Medieval 17 (2010)   C
Revista Española de Lingüística 43/2 (2013)   C
Revista Internacional d'Humanitats 33 (2015)   A
Revista Portuguesa de Filologia XXIV (2001-2002)   C
Revue d’Études Catalanes 8-9 (2005-2006)   B
Revue de Linguistique Romane 279-280 (jul-des 2006)   C
Revue de Littérature Comparée 309 (2004)   C
Revue des Langues Romanes 118/2 (2014)   C
Revue d'Histoire Littéraire de la France oct-des 2006/4   C
Revue Française d'Histoire du Livre 126-127 (2005-2006)   C
Ribera d’Ebre. Centre d’Estudis Comarcal. Miscel·lània C
Rilce. Revista de Filología Hispánica 30 / 2 (2014)   C
Rinascimento. Rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento XLIII (2003)   C
Ripacurtia 6 (2008)   C
Rivista di Filologia e Letterature Ispaniche V (2002)   C
Rivista Italiana di Studi Catalani 2 (2012)   B
Roma nel Rinascimento C
Romance Notes XLV/2 (hivern 2005)   C
Romance Philology 59 (tardor 2005)   C
Romance Quarterly 53/4 (2006)   C
Romania 493-494 (2006)   C
Romanic Review 1-2 / 104 (2014)   C
Romanistisches Jahrburch 55 (2004)   C
Saitabi. Revista de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia 62-63 (2012)   C
Salina: revista de lletres 25 (2011)   C
Salmanticensis LXI/2 (2014)   C
Saó 380 (Març 2013)  
SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture nº 10 (2018)   A
Scriptorium LX/2 (2006)   C
Scriptura 18 (2005)   C
Scrittura e Civiltà XXV (2001)   C
Sefarad 70/1 (2010)   C
Sendebar. Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación. Granada 17 (2006)   C
Serra d'Or 660 (des 2014)   A
Silva. Estudios de Humanismo y Tradición Clásica 5 (2006)   C
Societat d'Onomàstica. Butlletí interior 120 (des 2011) [116-118]   B
Société Agricole, Scientifique et Litteraire des Pyrénées Orientales (Bulletin de la) CXVI (2009)   C
Speculum 81/4 (oct 2006)   C
Storia della Storiografia 50 (2006)   C
Strumenti Critici 112/3 (set 2006)   C
Studi di Filologia Italiana. Bolletino Annuale dell’Academia della Crusca LXIV (2006)   C
Studi e Problemi di Critica Testuale 73 (oct 2006)   C
Studi Francescani 83 (1986)   C
Studi Ispanici C
Studi Medievali XLVII/2 (des 2006)   C
Studi Mediolatini e Volgari LII (2006)   C
Studia Aurea 11 (2017)   A
Studia Historica. Historia Medieval 31 (2013)   C
Studia Historica. Historia Moderna 36 (2014)   C
Studia Lulliana (olim Estudios Lulianos) 57 (2017)   B
Studia Monastica 56/1 (2014)   C
Studia Philologica Valentina 15 (2013)   B
Studium. Revista de Humanidades 15 (2009)   C
SVMMA. Revista de Cultures Medievals 1 (2013)  
Syntagma. Revista del Instituto de Historia del Libro y de la Lectura 2 (2008)   C
Talia Dixit. Revista Interdisciplinar de Retórica e Historiografía 7 (2012)   C
Tamid. Societat Catalana d’Estudis Hebraics 6 (2006-2007) [2009]   C
Teatro. Revista de Estudios Teatrales 21 (gener 2007)   C
Terme. Centre d’Estudis Històrics. Arxiu Històric Comarcal. Terrassa 24 (2009)   C
Terra Nostra. Centre de Recerques i d’Estudis Catalans. Univ. Perpinyà 1-9-31-43 (2003)   C
Tiempos Modernos C
Tirant 20 (2017)   A
Titivillus. Revista Internacional Sobre Libro Antiguo 2 (2016) A
Torrens. Estudis i investigacions de Torrent i Comarca 16 (2006)   C
Traditio 65 (2010)   C
Treballs de Sociolingüística Catalana 20 (2010)   C
Trienio. Ilustración y Liberalismo 56 (2010)   C
Trocadero: Revista de historia moderna y contemporanea 23 (2011)   C
Turia 79 (jul-oct 2006)   C
Urgellia XV (2002-2005)   C
Urtx. Revista Cultural de l'Urgell 19 (abril 2006)   C
Verba. Anuario Galego de Filoloxía 41 (2014)   C
Versants 59 (2012)   C
Viator 41 / 2 (2010)   C
Vivesiana 1 (2016) A
Voz y Letra. Revista de Literatura 24 / 2 (2013)   C
Zeitschrift für Katalanistik. Revista d'Estudis Catalans 28 (2015)   B
Zeitschrift für Romanische Philologie 130 / 4 (2014)   C
Zibaldone Estudios Italianos 4 (juliol 2014) B