Notícies

Acaba d'aparèixer el volum III de la col·lecció "Panorama crític de la literatura catalana", "Edat Moderna" publicat per l'editorial Vicens Vives. Dirigit per A. Rossich, coordinador de la col·lecció, el volum aplega fragments dels estudis més significatius de tot el període literari modern encapçalats per introduccions als diferents apartats signats per A. Bover, V.-J. Escartí, J. Mas i Vives, E. Miralles, A. Rossich, J. Salord, G. Sansano, J. Solervicens i P. Valsalobre.

 

Visiteu la pàgina