Notícies

La celebració del II SIMPOSI INTERNACIONAL NOVES TENDÈNCIES EN EL I+D+I EN LITERATURA... era anterior a la notícia que us hem tramès. Disculpeu les molèsties.