Notícies

Acaba d'aparèixer la nova edició de Cristòfol Despuig, "Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa", ed. Josep Solervicens & Enric Querol, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011.