Notícies

presentació del llibre "Francesc Eiximenis i la Casa reial (Diplomatari 1373-1409)", a cura de Jaume Riera i Sans, acabat de publicar per l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes i l'editorial Documenta Universitaria.
La presentació, coorganitzada per l’Arxiu de la Corona d’Aragó i l’ILCC,
tindrà lloc el dimecres dia 23 de novembre a les 19,30 h. a l’antiga seu
de l'Arxiu de la Corona d’Aragó, al Palau del Lloctinent de Barcelona
(carrer dels comtes, n. 2). Hi intervindran Albert Torra, subdirector de l’Arxiu de la Corona d’Aragó; Sadurní Martí, director de l’ILCC; Jaume Riera i Sans, autor; i
Jaume Torró, professor de literatura medieval de la UdG.

 

Vegeu arxiu