Notícies

Acte de presentació dels "Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana. Linguistic and Cultural Studies on 'Curial e Güelfa', a 15th Century Anonymous Chivalric Romance in Catalan", a cura d'Antoni Ferrando, que se celebrarà a l’Acadèmia de Bones Lletres el dijous 14 de febrer a les 7 de la tarda.