Notícies

Aquesta extensa obra publicada per Editorial Vicens Vives en sis volums que abracen en total més de tres mil cinc-centes pàgines, presenta una visió actualitzada de la historiografia en l’àmbit de la literatura catalana, alhora que ofereix una antologia de la crítica recent que l’ha analitzat.

 

Visiteu la pàgina