Notícies

Acaba d'aparèixer el llibre "Estudios sobre la tradición épica occidental (Edad Media y Renacimiento)", coordinat per Lara Vilà, de la UdG. El volum, editat pel Seminari de Poètica Europea del Renaixement de la Universitat Autònoma de Barcelona, aplega els estudis de més d'una desena d'especialistes en literatura medieval i renaixentista i proposa una lectura de l'èpica a la llum d'interessos històrics, polítics i teòrics a la vegada que explora les relacions que el gènere manté amb altres formes narratives com l'hagiografia, la historiografia, les novel·les de cavalleries o els "romanzi" italians.