Notícies

Seminari de recerca de l'ILLC. Sessió extraordinària: divendres 13 de gener de 2021, 12h. a la Sala de l'ILCC (UdG (Fac. Lletres, St. Domènec II, 5è pis). Seminari conjunt de: Lola BADIA (UB) ""Redissenyar la història de la literatura catalana medieval i moderna" i Francisco RICO (UAB) "Vieja y nueva filología".

 

Visiteu la pàgina