Notícies

Dimarts, 17 d'abril a les 7.30 (Sala de professors, 5è pis Edifici Carner): Pere Bescós (Universitat Pompeu Fabra): "Introducció al 'Bello Punico' català (1472)".