Notícies

Dimarts, 2 d'octubre a les 7.30 (Sala de professors, 5è pis Edifici Carner): Helena Rovira i Cerdà (Universitat de Barcelona): "El Valeri Màxim en català: notes sobre la seva difusió a l'edat mitjana al marge d'Antoni Canals"