Notícies

VIII Jornades Acadèmiques Interdisciplinàries de l'Aula Lul·liana de Barcelona: sobre l'ortodòxia i la dissidència a l'època de Ramon Llull. Se celebraran els dies 9 i 10 de maig.

Visiteu la pàgina