Notícies

24 COL·LOQUI GERMANO-CATALÀ
Primera circular Call for Papers del 24è Col·loqui Germano-Català: “Formació, organització i transmissió del saber a l'Edat mitjana i al Renaixement a la
Corona d’Aragó”. Ruhr-Universität Bochum, 17-19 setembre 2014.

Vegeu arxiu