Notícies

Història i historiografia de la literatura catalana del Vuitcents. Jornades Internacionals, 23 i 24 de febrer del 2011, Barcelona, Facultat de Filologia de la UB / Acadèmia de Bones Lletres. Hi participen Francesc Bernat, Laureà Bonet, Àlex Broch, Rosa Cabré, Enric Cassany, Montserrat Corretger, Xavier Ferré, Joan Fuster, Giuseppe Grilli, Manuel Jorba, Eulàlia Miralles, Ramon Panyella, Damià Pons, Biel Sansano, Adolfo Sotelo, Paula Sprague i Margalida Tomàs.

 

Vegeu arxiu