Notícies

Segona circular del "VIIIè Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes d’Història de la llengua: L’espai de les llengües", convocat per la UdG per als dies 20, 21 i 22 de juny de 2011.

 

Vegeu arxiu