Notícies

Romana Brovia (Università di Torino): "Fortuna europea del Petrarca latino: il caso del 'De remediis utriusque fortune' (secoli XIV-XVI)". Seminari Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (UB, dimarts 15 març, 19,30 h).

 

Visiteu la pàgina