Notícies

Xavier Luna Batlle (UAB) intervindrà al seminari de recerca de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG el divendres 15 d'abril de 2011, 12 h, amb el tema: "Els textos rossellonesos no literaris de l’època moderna i el projecte Scripta". L’assistència és oberta i gratuïta a totes les persones interessades.

 

Visiteu la pàgina