Notícies

Rosa Mª Gregori Roig, La impressora Jerònima Galés i els Mey (València, segle XVI), Biblioteca Valenciana “Nicolau Primitiu”, València: Generalitat Valenciana, 2012.
ISBN: 978-84-482-5722-4

El llibre proposa reconstruir la vida i el treball tipogràfic de la impressora Jerònima Galés, vídua, successivament, dels impressors Joan Mey i de Pedro de Huete. Encapçalà el taller d’impressió familiar del 1556 al 1587, i transmeté l’ofici d’impressor als seus fills, Joan Felip i Pere Patrici Mey.

 

Vegeu arxiu