Notícies

El Grup Mirmanda, amb coedició amb l'Editorial Afers, enceta una nova col·lecció de llibres. Els dos primers títols que estaran a les llibreries el dia 1 de juliol de 2011 són: "L'afrontera. De la dominació a l'art de transgredir", a cura d'Òscar Jané i d'Eric Forcada, i
"Observar les fronteres, veure el món", a cura d'Òscar Jané i de Queralt Solé. Apleguen estudis interdisciplinars sobre el tema de la frontera, on hi apareixen col·laboracions d'autors de la UdG, com també textos que tracten la literatura (Mercè Comas, Narcís Iglésias, etc.).

 

Visiteu la pàgina