Notícies

Acaba de sortir el núm. 1 de la revista "SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture". Es tracta d'una revista electrònica acadèmica dirigida pel Dr. Vicent Josep Escartí, professor de la UV, que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l'època medieval i de l'edat moderna, principalment.

El primer número que acaba de sortir conté 11 treballs en la secció 'miscel·lània', així com un apartat monogràfic dedicat a "L’escriptura en femení a les terres de llengua catalana (segles XVI-XVIII)", que recull 5 treballs de diverses especialistes en el tema.

 

Visiteu la pàgina