Notícies

Seminari d'Estudis Hagiogràfics. Organitzat pel grup de recerca "Els escriptors i la impremta en el pas dels segles XV al XVI" de la Universitat d'Alacant i l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Alacant-Oriola, 28-20 d'octubre de 2011.
Hi intervenen G. Maggioni, G. Avenoza i G. Sabaté, F. Baños, P. Valsalobre, C.A. Vega, A. Gómez Moreno, T. Martínez Romero i J. Aragüés.

 

Visiteu la pàgina