Equip

Direcció
Pep Valsalobre (UdG)
Lola Badia (UB)


Coordinació i elaboració
Pep Valsalobre (UdG)
Verònica Zaragoza (UdG)
Marta Castaño (UdG)
    

La confecció de Qüern s'inscriu en les activitats de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (UdG).

Compta amb la col·laboració del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona.